Potřebujete poradit?
+ 420 739 544 488

Jste u nás noví?

Jednoduše zadejte své PSČ
a zaregistrujte se

Přihlášení

Moje bedýnka

 • V košíku nemáte ještě žádné dobroty.
  Pro nakupování se přihlašte :-)
0
bedýnka

Chci dostávat fresh newsletter


bio-prodejna-roku začínající podnikatel roku

Řekli o nás

Vše co nabízíme

novinky, VÝPRODEJ, ovoce, zelenina, bylinky, houby, bedýnky, přechodné, Mražené, maso, mléčné, Sklizeno, ryby, vejce, pečivo, chlazené, potraviny, nápoje, drogerie, jídla, rawfood, bezlepkové, pro děti, pro zvířata, dárky, čtení

Podporujeme


kucharky-a-kuchari-bez-domova

Bedýnka - jak a kdy?Pravidelná bedýnka - jak a kdy?
Obchodní podmínky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  obchodní společnosti YesFresh s.r.o.

  IČ: 24829544

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178229

  se sídlem: Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4

  (dále jen „společnost“)

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.freshbedynky.cz

   

  1.      Úvodní ustanovení

   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora identifikované společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ či „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi společností, coby prodávajícím (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou osobou – zákazníkem společnosti, coby kupujícím (dále jen „kupující“), v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále společně jako „smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.freshbedynky.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
  3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít též jen v českém jazyce. Kupující je vázán ustanoveními VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje své seznámení a svůj souhlas s nimi, přičemž tímto okamžikem současně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  4. Znění VOP může prodávající měnit a/nebo doplňovat. Takovou změnou nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP. Kupující má vždy možnost seznámit se s aktuálním zněním VOP před odesláním konkrétní objednávky a uzavřením (nové) kupní smlouvy. V případě nesouhlasu s aktuálním zněním VOP, kupující kupní smlouvu neuzavře.

   

  2.      Registrace na webových stránkách, uživatelský účet

   

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nabízeného prodávajícím ke koupi (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího neumožňuje uzavření kupní smlouvy bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu vedenému u prodávajícího pod přihlašovací emailovou adresou registrovanou kupujícím je zabezpečen heslem, které bude po dokončené registraci kupujícího zasláno na jím zadanou (registrovanou) přihlašovací emailovou adresu. Kupující může po přihlášení ke svému uživatelskému účtu přístupové heslo měnit. Zapomene-li kupující své heslo, je oprávněn požádat prodávajícího, prostřednictvím kontaktů na prodávajícího uvedených v závěrečných ustanoveních VOP, o zaslání nového hesla na přihlašovací emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující nese odpovědnost za užití jeho uživatelského účtu, zejména pak za objednání zboží, jakož i případné uzavření kupní smlouvy prostřednictvím jeho uživatelského účtu.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit registraci kupujícího a zrušit jeho uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně ustanovení VOP (zejména povinnosti převzít objednané zboží a/nebo povinnosti zaplatit kupní cenu zboží či její část, povinnosti stvrdit učiněnou objednávku k žádosti prodávajícího, atp..).
  6. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

   

  3.      Internetové spojení

   

  1. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet a/nebo webové stránky prodávajícího nemusí být dostupné rovněž z důvodu přerušení či chybného internetového připojení na straně kupujícího, a že prodávající neručí za takové nedostatky na straně kupujícího.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup na jeho webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace webových stránek. Takové omezení je však bez vlivu na již uzavřené kupní smlouvy a jejich splnění.

   

  4.      Objednání zboží, kupní smlouva

   

  1. Prodávající nabízí ve svém internetovém obchodě k zakoupení zboží v podobě ovoce, zeleniny a jiných čerstvých potravin a potravinového zboží, jakož i další zboží, kdy nabízený sortiment zboží je prodávající oprávněn obměňovat dle svého vlastního uvážení, sezónní nabídky, možností jeho dodavatelů, atp. (dále jen „zboží“).
  2. Objednání a zakoupení zboží v podobě alkoholických nápojů je umožněno výhradně kupujícím starším 18 let.
  3. Internetový obchod prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého druhu zboží za množstevní jednotku. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále „DPH“), jelikož prodávající je plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.
  4. Internetový obchod prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením (viz zálohové bedýnky) a dodáním zboží, které prodávající určuje vždy s ohledem na velikost objednávky, celkovou kupní cenu a místo dodání zboží. Kupující se dozví informace o konkrétních nákladech spojených s balením a dodáním jím objednávaného zboží v tzv. rekapitulaci objednávky, tedy ještě před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy.
  5. Prodávající uzavírá kupní smlouvy na dodávky zboží doručovaného prodávajícím pouze v rámci území České republiky – hlavního města Prahy a jejího okolí. Prodávající je oprávněn podle vlastního uvážení uzavírat kupní smlouvy na dodávky zboží doručovaného prodávajícím pouze v rámci území České republiky – mimo území hlavního města Prahy a okolí, kdy v těchto případech při uzavření kupní smlouvy prodávající zajistí dodání zboží prostřednictvím služby DPD a na náklady kupujícího (viz čl. 7. VOP týkající se Dodání zboží).
  6. Pro objednání zboží vyplní kupující po přihlášení do svého uživatelského účtu objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  -          objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě prodávajícího),

  -          informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží,

  -          údaje o požadovaném způsobu a času doručení objednávaného zboží (čas doručení se v případě dovozu zboží na adresu určenou kupujícím sjednává v rámci prodávajícím nabízených časových intervalů),

  -          způsobu úhrady kupní ceny zboží,

  (dále společně jen jako „objednávka“).

  1. Před odesláním objednávky prodávajícímu, tj. před dokončením objednávky, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé na straně kupujícího při zadávání údajů do objednávky, zjistit cenu objednávky a dílčí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na požadavek „dokončit“, a to až po odsouhlasení VOP.
  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího.
  3. Prodávající bezprostředně po obdržení objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.
  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše /předpokládané/ kupní ceny, nákladů na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky. Učiní-li prodávající takový požadavek a kupující svou objednávku nepotvrdí, popř. na takový požadavek prodávajícího nebude reagovat, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.
  5. Kupující je oprávněn v objednávkovém formuláři kliknutím na požadavek „ZAFIXOVAT OBJEDNÁVKU JAKO PRAVIDELNOU“ a posléze kliknutím na požadavek „dokončit“ uzavřít s prodávajícím tzv. kupní smlouvu s opakovaným plněním, kdy jednotlivá opakovaná plnění (dle kupujícím zvolené četnosti opakování buď 1x týdně či 1x za 2 týdny) jsou podřízená režimu kupní smlouvy dle těchto VOP, neobsahují-li VOP zvláštní ujednání (dále jen „kupní smlouva s opakovaným plněním“).
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se v důsledku použití internetového obchodu prodávajícího nijak neliší od základní sazby.

   

  5.      Nedosažitelnost zboží

   

  1. Kupující bere na vědomí, že čerstvé potravinové zboží je do skladů prodávajícího dováženo od odlišných místních farmářů a zahraničních dodavatelů a prodávající nemůže nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou jednotlivé dodávky, ať již jde o dodávky podle kupní smlouvy nebo dodávky podle kupní smlouvy s opakovaným plněním, postihnout. Pokud taková okolnost nastane a bude mít vliv na dodání objednaného zboží kupujícímu, je prodávající povinen informovat prostřednictvím emailové zprávy, telefonicky, a/nebo jiným způsobem, a bude-li to možné, navrhne kupujícímu dodání alternativního zboží (zboží obdobného druhu) v původním ujednaném dodacím termínu. Nebude-li kupující s dodáním alternativního zboží a/nebo s cenou takového alternativního zboží souhlasit, jsou prodávající i kupující oprávněni od kupní smlouvy a/nebo její části odstoupit. To platí obdobně pro případ kupní smlouvy s opakovaným plněním. Odstoupení bude provedeno písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či písemným oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v závěrečných ustanoveních VOP. Kupující nemá v takovém případě vůči prodávajícímu žádné nároky.

   

  6.      Cena zboží

   

  1. U prodávajícím nabízeného zboží je vždy uvedena jeho cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství zboží (kg, g, litr, svazek, ks). V rekapitulaci objednávky vidí kupující jen předpokládanou cenu, která se může měnit v závislosti na váze konkrétního dodaného zboží, které je kupujícímu dodáno. Prodávající je povinen dodávat zboží v množství vyžádaném zákazníkem a s množstevními odchylkami max. ±15% vůči objednanému množství. Bude-li kupujícímu dodáno zboží nad uvedenou množstevní odchylku, je kupující oprávněn zboží v části přesahující ujednanou odchylku při převzetí odmítnout.
  2. Cena za dodání zboží je v objednávce uvedena zvlášť a není tedy zahrnuta v kupní ceně. Kupující je informován o konkrétních nákladech na dodání jím objednávaného zboží v tzv. rekapitulaci objednávky. Dokončením a odesláním objednávky kupující vyjadřuje též svůj souhlas s cenou za dodání zboží.
  3. Neurčí-li prodávající v konkrétním případě (podle velikosti objednávky, historie objednávek kupujícího, atp.), že cenu balného neúčtuje, pak platí, že ke každé objednávce se přičítá cena za zálohovanou bedýnku ve výši 25,-Kč/bedýnka. V případě dodání objednávky ve více kartonových bedýnkách se cena zálohy násobí počtem bedýnek. Pokud kupující při převzetí zboží toto vyloží a bedýnku prodávajícímu obratem vrací, částka za zálohovanou bedýnku mu nebude účtována.
  4. Konečnou cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží a balného se kupující dozví při převzetí zboží z důvodu závislosti výsledné ceny na váze konkrétního dodaného zboží a (ne)účtování zálohovaných bedýnek (viz body 1. – 3. tohoto článku VOP).
  5. Výsledná cena za zboží včetně dodacích nákladů a balného (dále „výsledná cena“) je splatná:

  a)      při převzetí zboží – platí-li kupující v hotovosti či platební kartou osobě, která zboží doručila, či

  b)      prostřednictvím tzv. „konta“ kupujícího – zřízeného k uživatelskému účtu viz článek 8. VOP.

  1. V případě kupní smlouvy s opakovaným plněním je kupující povinen platit výslednou cenu zboží vždy při každé jednotlivé dodávce dle jím nastavené četnosti opakování a postupem podle předchozího odstavce tohoto článku VOP, tedy při převzetí zboží či prostřednictvím konta. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu v režimu kupní smlouvy s opakovaným plněním některou z dodávek zboží, je prodávající oprávněn kdykoliv od uzavřené kupní smlouvy s opakovaným plněním pro veškeré budoucí dodávky odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího. Takové odstoupení nemá vliv na doposud realizované dodávky zboží a povinnost kupujícího tyto zaplatit.
  2. Prodávající vystaví kupujícímu po realizaci kupní smlouvy řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen dodaného zboží, včetně dodacích nákladů a balného. Tento daňový doklad má kupující možnost zhlédnout/stáhnout na svém uživatelském účtu v sekci „můj účet“ vždy do jednoho týdne ode dne doručení zboží při platbě při převzetí zboží.
  3. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ o tom, že kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout, se nepoužije.
  4. V rekapitulaci objednávky má kupující, kterému byl prodávajícím zaslán/poskytnut slevový kód, možnost uplatnit slevu z ceny objednávky, a to ve výši slevy udělené mu prodávajícím a za předpokladu platného a včasného uplatnění slevy. Výše slevy, jakož i doba platnosti slevového kódu záleží na uvážení prodávajícího.
  5. Slevové kódy je nutné zadat před krokem „potvrzení objednávky“ a nelze uplatnit po dokončení a potvrzení objednávky!

   

  7.      Dodání zboží

   

  1. Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území hlavního města Prahy a okolí na dodací adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Mimo uvedené území hlavního města Prahy a okolí zasílá prodávající kupujícím objednané zboží pomocí služby DPD.. Kupující si ověří možnost dodání zboží na jeho dodací adresu, včetně osoby dodavatele (prodávající či přepravní služba DPD), vyplněním PSČ při registraci a založení uživatelského účtu na webových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn z objednávky kupujícího s místem dodání mimo území hlavního města Prahy a okolí vyřadit zboží, které pro svůj charakter není vhodné přepravovat pomocí služby DPD, a v tomto rozsahu je prodávající oprávněn od kupní smlouvy a/nebo od kupní smlouvy s opakovaným plněním částečně odstoupit, a to bez náhrady. O takovém částečném odstoupení prodávající informuje kupujícího prostřednictvím kontaktů z uživatelského účtu kupujícího. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí.  
  2. Zboží v podobě potravin je prodávajícím dodáváno v kartonových boxech (v textu VOP jen „bedýnka“). Prodávající nabízí k prodeji buď jím sestavené bedýnky (kupující vybere typ nabízené bedýnky, v níž bude kombinováno zboží v podobě ovoce a/nebo zeleniny dle uvážení prodávajícího a o hmotnosti uvedené k tomuto typu bedýnky) nebo bedýnky, jejichž obsah si určí sám kupující ze sortimentu zboží nabízeného prodávajícím. Do jedné bedýnky lze umístit zboží o celkové maximální hmotnosti 12kg včetně.
  3. Kupující je povinen zajistit převzetí (a při platbě v místě dodání zboží též placení kupní ceny) objednaného zboží sám či prostřednictvím jiné osoby, a to vždy v časovém intervalu určeném v objednávce. Pokud by bylo nezbytné časový interval dodání zboží měnit, informuje prodávající kupujícího předem prostřednictvím emailové zprávy, telefonicky, a/nebo jiným způsobem. Nezajistí-li kupující převzetí zboží v časovém intervalu určeném v objednávce, popřípadě v později ujednaném termínu mezi smluvními stranami, je prodávající oprávněn zboží předat osobě na dodací adrese, která je ochotna zboží pro kupujícího převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost žádných osob, kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o náhradním termínu doručení zboží (se zřetelem na to, že čerstvé potravinové zboží se rychle kazí a bude-li náhradní doručení realizováno opožděně, neručí prodávající za 100% čerstvost potravin). Při náhradním doručení zboží kupujícímu, je kupující povinen uhradit cenu původního neúspěšného dodání zboží, jakož i cenu náhradního doručení zboží. Kupující neplatí cenu náhradního doručení zboží tehdy, bylo-li náhradní doručování způsobeno zaviněním prodávajícího.
  4. V případě osobního odběru zboží kupujícím u prodávajícího, je kupující povinen si zboží (bedýnku) vyzvednout v den a čas určený v objednávce. Kupující musí brát zřetel na to, že čerstvé potravinové zboží se rychle kazí a dojde-li na jeho straně k pozdnímu odběru zboží, neručí prodávající za 100% čerstvost potravin.
  5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v případě jeho převzetí v termínu ujednaném v objednávce. Při neúspěšném pokusu o dodání zboží kupujícímu v termínu, kdy mělo podle objednávky dojít k dodání zboží, ale kupující nezajistil a/nebo odmítl jeho převzetí (v případě osobního odběru jeho vyzvednutí) přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci tímto okamžikem.
  6. Prodávající koná veškerá opatření, aby objednané zboží bylo kupujícím dodáno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické, přírodní a/nebo jiné překážky, které mohou ujednaný čas dodání zboží ohrozit. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a operativně vyřeší možnosti dodání zboží.
  7. V případě kupní smlouvy s opakovaným plněním platí ujednání VOP o dodání zboží pro každou jednotlivou dodávku zboží (každé opakované plnění).

   

  8.      Konto kupujícího

   

  1. Registrovaný kupující si ve svém uživatelském účtu může aktivovat tzv. konto, z něhož bude následně hradit cenu objednaného zboží a další s kupní smlouvou související náklady, a to vložením částky v korunách českých před realizací objednávky (dále „konto“).
  2. Konto je možno dobít dle možností nastavených prodávajícím, a to bankovním převodem anebo platební kartou. Před dobitím konta převodem je nutné vygenerovat zálohovou fakturu a údaje z ní (variabilní symbol, apod) zadat do bankovního příkazu. Bez těchto údajů nedojde ke správnému připsání úhrady na účet prodávajícího a k dobití konta. Dobití konta proběhne do 3 pracovních dní od odeslání částky kupujícího na účet prodávajícího.
  3. Zvolí-li kupující před dokončením objednávky jako způsob platby požadavek „Z KONTA“, bude kupujícímu podle uzavřené kupní smlouvy po odeslání objednávky z jeho konta prodávajícím odečtena částka ve výši předpokládané ceny zboží. Po dodání zboží podle kupní smlouvy nebo dílčí dodávky v případě kupní smlouvy s opakovaným plněním bude celková částka upravena podle výše výsledné kupní ceny dodaného zboží, balného a nákladů na dopravu.

  Zůstatek vložený na konto je vratný, jeho navrácení proběhne převodem do 7 pracovních dní po doručení písemné žádosti o navrácení.

   

   

   

   

   

   

  9.      Odstoupení od smlouvy a sankce

   

  1. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na charakter potravinového zboží, které se rychle kazí, není kupující podle ust. § 1837 písm. e) OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku VOP či o jiný případ, kdy nelze dle OZ od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v závěrečných ustanoveních VOP.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Prodávající není povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. V případě kupní smlouvy s opakovaným plněním je tato ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. c) OZ uzavírána na dobu 1 (jednoho) roku s tím, že každá smluvní strana je oprávněna kdykoliv od uzavřené kupní smlouvy s opakovaným plněním pro veškeré budoucí dodávky odstoupit, a to a) v případě odstoupení prodávajícího písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího alespoň 1 (jeden) den před uskutečněním dílčí plánované dodávky zboží nebo b) v případě odstoupení kupujícího zrušením „fixace objednávky“ v uživatelském účtu kupujícího alespoň 1 (jeden) týden před uskutečněním dílčí plánované dodávky zboží. Takové odstoupení nemá vliv na doposud realizované dodávky zboží a povinnosti smluvních stran z nich plynoucí.
  6. Smluvní strany si sjednávají, pro případ porušení povinnosti kupujícího poskytnout prodávajícímu součinnost při převzetí zboží, následující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu v každém jednotlivém případě neposkytnutí součinnosti při převzetí zboží kupujícím od prodávajícího a/nebo jím pověřeného dopravce v době ujednané podle kupní smlouvy smluvní pokutu ve výši odpovídající výsledné ceně tohoto zboží včetně dodacích nákladů a balného. Stejně tak je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu za neposkytnutí součinnosti při převzetí zboží kupujícím v případě dílčí dodávky zboží v době ujednané podle kupní smlouvy s opakovaným plněním ve výši odpovídající ceně zboží z konkrétní dílčí dodávky včetně dodacích nákladů a balného. Smluvní pokuta a její výše je ujednána s ohledem na garanci prodávajícího za čerstvost potravinového zboží a s tím spojenou nemožnost dodání zboží, které se z důvodu na straně kupujícího nepodařilo doručit, jinému zákazníkovi.
  7. Úhradou příslušné smluvní pokuty není vyloučena možnost opětovného vzniku nároku prodávajícího na smluvní pokutu za porušení téže povinnosti v budoucnu. Úhradou příslušné smluvní pokuty rovněž není dotčen nárok na náhradu škody.
  8. Prodávající je oprávněn jednostranně odečíst z konta kupujícího částku odpovídající nároku prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty dle 6. odstavce tohoto článku VOP vůči kupujícímu.
  9. Smluvní pokutu a/nebo nárok na úhradu škody vzniklé prodávajícímu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   

  10.  Záruka 100% kvality a vady zboží

   

  1. Bio kvalitu nabízeného čerstvého potravinového zboží prokazuje prodávající na vyžádání kupujícího certifikáty farem a obchodních partnerů, od nichž prodávající zboží odebírá.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem o ochraně spotřebitele) a těmito VOP. Nejsou-li VOP v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, mají VOP přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
  3. Při převzetí zboží od prodávajícího či přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zboží vč. neporušenosti obalu zboží, jde-li o balené zboží, a v případě jakýchkoliv závad tyto závady okamžitě oznámit prodávajícímu či přepravci. V případě shledání porušení zboží a/nebo porušení obalu svědčícího o poškození zboží nemusí kupující zboží od prodávajícího či přepravce převzít.
  4. Kupující uplatňuje u prodávajícího práva z vadného plnění na kontaktní adrese prodávajícího uvedené v závěrečných ustanoveních VOP.
  5. V případě shledání poškození potravinového zboží, dodání menšího množství zboží než kupující zaplatil, a/nebo shledá-li kupující na dodaném potravinovém zboží jiné vady, přičemž kupující nevyužil možnosti vrátit zboží bezprostředně při jeho převzetí, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího obratem též telefonicky či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou na webových stránkách prodávajícího, nejpozději do 12 (dvanácti) hodin od převzetí zboží. Na adresu elektronické pošty prodávajícího je kupující povinen v téže lhůtě zaslat vždy popis a fotodokumentaci jím shledané vady zboží. Pakliže nebude kupujícím dodržen v tomto odstavci jmenovaný postup při reklamaci a prodávajícímu nebude zaslána bezprostřední fotodokumentace shledané vady potravinového zboží, neuzná prodávající s ohledem na charakter zboží jakékoliv pozdější reklamace kupujícího jako oprávněné.
  6. Oprávněné a uznané reklamace, tj. reklamace činěné v souladu s OZ a těmito VOP, vyřizuje prodávající podle své volby buď dodáním nového (ev. chybějícího) zboží v termínu ujednaném s kupujícím a/nebo vrácením peněz za vadné zboží.

   

  11.  Informace o webových stránkách prodávajícího

   

  1. Na webových stránkách prodávající uvádí informace o zboží, zejména popis charakteru či možnosti použití zboží, které kupujícímu usnadní či přiblíží přípravu a konzumaci zboží, jedná-li se o zboží určené ke konzumaci, či možnosti využití zboží, nejedná-li se o zboží určené ke konzumaci. Veškerá obrazová prezentace zboží týkající se čerstvých potravin, možností jejich úpravy či způsobu konzumace, umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru.
  2. Kupující je oprávněn sdělovat prodávajícímu prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího umístěných na webových stránkách nápady a tipy k nabízenému zboží.

   

  12.  Ochrana duševního vlastnictví

   

  1. Obsah webové stránky prodávajícího zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající právní ochrany jsou výlučným vlastnictvím prodávajícího a nesmí být užívána v nejširším významu bez přechozího písemného souhlasu prodávajícího.
  2. Použití obsahu webové stránky prodávajícího nebo jejich částí třetími osobami je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

   

  13.  Ochrana osobní údajů

   

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa pro doručování zboží, fakturační adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
  3. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďuje prodávající v nezbytném rozsahu za účelem realizování kupních smluv, zjištění zpětné vazby kupujících a informování kupujících o nabídkách prodávajícího. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  4. Odsouhlasením textu VOP kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje ohledně nabízeného zboží, služeb nebo podniku prodávajícího (př. sezonní nabídka, aktuální recepty a další informace zasílané s ohledem na povahu obchodu a neustále se měnící nabídku zboží). Každý kupující má možnost kdykoliv odhlásit odebírání emailového zpravodaje kliknutím na odkaz/požadavek „zrušit registraci“ ve spodní části obdrženého emailového zpravodaje.
  5. Návštěvník webových stránek prodávajícího byl informován o tom, že webové stránky prodávajícího používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti tzv. soubory cookie. Používáním webových stránek prodávajícího s tím návštěvník vyslovuje souhlas.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím svého uživatelského účtu včetně dalších práv dle zákona o ochraně osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

   

  14.  Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé výsledné kupní ceny zboží.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

   

  15.  Závěrečná ustanovení

   

  1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné a/nebo zdánlivé, aplikují se namísto něho taková ustanovení příslušných právních předpisů, jejichž smysl se takovému neplatnému, neúčinnému a/nebo zdánlivému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností a/nebo zdánlivostí předmětného ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.
  3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, adresa pro vyřizování reklamací Údolní 212/1, Praha 4, 147 00, adresa elektronické pošty info@freshbedynky.cz, telefonní spojení 00420 739 544 48.
  4. Kupujícímu může být ze strany prodávajícího doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.